Aktualności - wszystkie

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019

W dniu 24.06.2020r. w siedzibie UKS "UNIA" Strzybnica, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków Klubu za rok 2019.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które następnie zostały przez Walne Zebranie przyjęte stosownymi uchwałami, a Zarządowi udzielono absolutorium.
Walne Zebranie przyjęło również rezygnację trzech dotychczasowych Członków Zarządu, tj. Panów Sylwestra Krok, Dariusza Mlak i Michała Ochałek, z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnionych przez nich w Zarządzie funkcji. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Sylwkowi, Darkowi i Michałowi za współpracę, wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz Klubu oraz ogromną pracę, którą włożyli w rozwój Klubu???.
W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do składu Zarządu Klubu dołączył Sebastian Mól, którego serdecznie witamy w gronie Zarządu i życzymy owocnej współpracy i samych sukcesów.
Walne Zebranie, na wniosek Zarządu Klubu, przyjęło również uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego dla Pana Jana Kałużnego i Pana Józefa Gołkowskiego - osób zasłużonych dla strzybnickiego Klubu.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w zebraniu.